Ayiti, 8 tan aprè yon tranbleman de tè, kisa ki fèt ?

Nan yon ti kozri ak jounalis Jodherson Cadet kòm yon jèn atibonisyen ki te prezan nan dat 12 janvye 2010 la, nan lakou pòtoprens ki tap etidye nan sent trinite a ki twouvel nan ri dè mirak la. Tap bay bay pwent vi li sou dosye 12 janvye 2010 la ak kantite viktim ke peyi a te konnen. Swa moun ki mouri bèt ki pèdi vi yo,kay ki kraze,moun ki enfim e san zoubliye plizyè lòt moun kap viv san fanmi e ki san pwoteksyon anndan peyi a.

Nan menm kozri sa a, jounalis Jodherson Cadet ki ekri pou jounal le nouvelliste la fè konnen, malgre tout viktim sa yo ki genyen an nou prèske pa resanti prezans otorite yo nan peyi a. Paske Ayiti pa sèl peyi ke tranbleman de tè pase ladann, genyen Chili,Japon,Ekwatè poun site sa yo sèlman,men edikasyon moun sa rive fèt pou pwoteje tèt yo lè jan de sitiyasyon sa yo. Pou sa li mande ak tout otorite konpetant yo nan peyi a pou voye je sou jan moun yo ap konstwi e verifye byen ki kote moun yo ap konstwi yo e menm fè edisyon moun yo pou konn ki jan pou yo pwoteje vi yo si zonka yon katastwòf konsa ta rive, men leta pa dwe yon senp obsèvatè nan sitiyasyon sa yo. Si’n ta byen gade, dat sa fè sosyete nou an plis mal ke byen, avèk jenn fanm kap vann kò yo pou yo vètman ak,anpil timoun tonbe nan mandisite san konte sa kap fè lòt zak malonèt yon fason pou yo ka fonksyone.

8 tan aprè yon tranbleman de tè,plis pase 300 000 moun pèdi lavi yo san konte plizyè lòt ki disparèt, avèk anpil lajan ki soti toupatou nan mond lan pou rive jwenn peyi a,men kisa nou rive reyalize ak yo? Kòmsi gen plis kay bidon kap konstwi nan peyi a e sesi nan nenpòt ki kote pandan setan de grenn je leta kale ap gade san yo pa di anyen ni fè anyen, se kòmsi sa pa itil yo anyen.

Robenson SUFFRARD
suffrardr@gmail.com

LIRE AUSSI

Leave a Comment

PressLakay