Ensolit/Etazini: Yon pechè ap eksplike kijan yon labalèn vale l

Ensolit/Etazini: Yon pechè ap eksplike kijan yon labalèn vale l

Mickael Packard se yon ameriken ki espesyalize nan peche oma, li arive viv aprè yon labalèn fin vale l nan eta masachosèt nan peyi Etazini, vandredi 11 Jen ki sot pase a.

« Cape Code » nan eta masachosèt se yon rejyon ki repite nan kalite oma ke plaj li yo ofri. Se nan rejyon sa Mickael Packard ki se yon eksperimante nan domèn sa depi 40 lane t al peche. Pechè a eksplike aprè l fin plonje nan anviwon 13 mèt pwofondè, yon labalèn vale l, daprè temwanyaj li bay yon jounal nan peyi etazini.

« Mw pase 30 a 40 segonn nan bouch li avan l te tounen monte sou dlo a pou rekrache m » eksplikasyon Mickael Packard ki te kwè li pa t ekziste. « Mwen gen ble anpil kote nan kò m men m pa blese ».

Aprè temwanyaj sa ki fè tou mond lan anpil moun pa t ka fin kwè. Yon espesyalis lokal nan labalèn, Jooke Robbins eksplike aksyon sa pa ensposib , li fè konnen lè yon balèn grangou li fonse bouch ouvè pou l vale pwason ak dlo, men tou si bouch li twò laj « gòj li ap twò piti pou vale yon moun ».

Menm espesyalis sa ki di se premye fwa li tande yon bagay konsa fè konnen se yon bon nouvèl. Lè nou wè yon labalèn, rete nan long distans. Li vrèman enpòtan pou nou ba yo espas », konsèy li bay touris yo patikilyèman k ap frekante zòn Cape Code la.

Yon dezyèm mirak fwa sa ki pa biblik, si nou fè yon ti kout pye nan labib, nan pasaj “Jonas 2 vèsè 1”, yon sèvitè ki te nan rebelyon te pase 3 jou 3 nwit nan vant yon gwo pwason (daprè teyolojyen yo ki ta fè kwè ke se ta yon balèn) ki te transpòte sèvitè sa nan zòn mèt li (Bondye) te voye l nan misyon.

Maxime Louissaint

LIRE AUSSI

Leave a Comment

PressLakay