Ensolit: yon polisye ki gen 55 lane mouri sou vant yon jèn fi 25 lane nan peyi Kenya

Ensolit: yon polisye ki gen 55 lane mouri sou vant yon jèn fi 25 lane nan peyi Kenya

Paul Rioba ki se kòmandan polis nan peyi Kenya konfime lanmò yon polisye ki gen 55 lane ki pèdi lavil pandan l ap fè sèks ak yon jèn fi ki gen 25 lane

Enfòmasyon yo rapòte polisye a te fè rezèvasyon nan yon otèl nan vil Ndjiwa vandredi swa pou l te pase yon moman plezi seksyèl ak jèn fi sa medya lokal yo pa rapòte non l ki 25 lane.

Daprè jèn dam nan ki kounya nan gadavi, li te vin jwenn polisye a nan otèl la, avan yo te kòmanse defoule yo. Polisye a daprè dam nan pèdi lavi l pandan moman seksyèl la. Demwazèl la eksplike tou, lè li remake granmoun nan mouri, li te oblije rele direksyon otèl la pou anonse sa paske l pa t konn sa pou l fè.

Pou kounya, otorite kenyan yo ap fè ankèt pou dekouvri vrè koz lanmò polisye sa. Yon tès otopsi deja prevwa pandan yo toujou kenbe jèn dam nan pou asiste ankèt la.

Ensolit: yon polisye ki gen 55 lane mouri sou vant yon jèn fi 25 lane nan peyi Kenya

LIRE AUSSI

Leave a Comment

PressLakay