Etazini-Imigrasyon: Yon Gwoup Palmantè Anonse Yo Jwenn yon Antant sou Refòm nan Sistèm nan

Ozetazini, yon gwoup palmantè ki gen 6 reprezantan tou lè 2 pati yo ladan n (Demokrat kou Repibliken) anonse, nan jounen jedi 11 janvye 2018 la, yo rive jwenn an prensip yon akò nan domèn imigrasyon an ki ta pèmèt yo rezoud pwoblèm yon afè de 800 mil jenn imigran ki te antre ilegalman Ozetazini ak paran yo pandan yo te piti. Akò a gen rapò tou avèk lòt kesyon imigrasyon ki enterese Prezidan Donald Trump.

Gwoup bi-patizan an pibliye yon deklarasyon kote yo di:

<< Nou gen 4 mwa depi n ap travay e, an prensip, nou rive jwenn yon akò ki poze pwoblèm sekirite sou fwontyè nou yo, lotri viza sou divèsite a, imigrasyon « à la chaine » nan oubyen imigrasyon sou reyinyon fanmi an, epi Lwa sou Jenn Imigran yo (DACA), jan prezidan Trump te mande sa a. »

Manifestan ki tap pwoteste pou mande administrasyon Trump la konsève DACA (Los Angeles, 3 janvye 2018).

Manifestan ki tap pwoteste pou mande administrasyon Trump la konsève DACA (Los Angeles, 3 janvye 2018).

Youn nan 6 palmantè yo, Senatè Bob Menendez (D-New Jersey), fè konnen: « Sa n ap fè kounye a, se travay pou nou bati sipò pou akò sa a nan Kongrè a. »

Li kapab pa fasil pou patwon akò a jwenn yon antant jeneral nan Kongrè a. Nan yon moman kote gen gwo divizyon pami palmantè yo konsènan refòm nan sistèm imigrasyon an, epi rete 4 jou sèlman pou lajan depans gouvènman ameriken an fini, travay pou jwenn yon antant sou dosye imigrasyon an se pap yon travay senp.

Nan yon rankont Prezidan Trump te genyen madi 9 janvye 2018 la avèk kèk manm enpòtan Kongrè a, li te bay yo yon lis ki te gen sou li 4 souwè: 1.- Dosye DACA a; 2.- Miray sou Fwontyè a; 3.- Eliminasyon « imigrasyon à la chaine » nan oubyen « prenisp imigrasyon ki fasilite reyinyon fanmi an » pou mete nan plas li yon sistèm « ki baze sou merit », epi 4.- Eliminasyon lotri viza pou divèsite a.

Prezidan Chanm Depite a, Paul Ryan (R-WI) te deklare madi 10 janvye a: « Se pou nou jwenn yon solisyon ki balanse, ki byen ekilibre, dekwa pou nan 5 kan, nan 10 zan, nou pa gen pou nou rezoud yon lòt pwoblèm tankou DACA. »

S/VOA

LIRE AUSSI

Leave a Comment

PressLakay