Haïti- Séisme:Yon istwa ki chaje lapèn, men ki se reyalite anpil moun ak zòn apre tranblemanntè a

0 111
Subscribe to our newsletter

Chak jou nan peyi Dayiti n ap dekouvri oubyen tande kèk istwa ki anvayi nou ak tristès ak chagren. Yon pèp k ap viv chak jou pi plis ak mank. Leta Ayisyen parèt fèb fas ak tout bezwen popilasyon an. 5 jou aprè tè a fin souke, nan rejyon Sid peyi a genyen moun k ap viv nan kondisyon difisil.

Presslakay ap envite w li yon istwa

Pandan map pran yon ti poz nan yon ti kwen nan ijans lan, paske m te fenk pase plis ke 1è de tan akoupi, yon ti jennonm relem.


«Dòk, vini m pale w sildeplè”
Lèm pwoche pi pre li, mwen te ka konte chak grenn kòt li a travè ti mayo ki te souli a, lèl te ouvri bouch li pou l pale avèm, alèn li te touswit endikem ke li te gen 2 jou san mange.

Mwen gade l ak lapèn e dekourajman mwen di: pale avè m, saw genyen?
Aprè yon gwo soupi, li reponn mwen avèk tèt atè, li di: Ou paka banm ti medikaman poum al bay moun yo anlè a? Se sèl papa m mwen te ka mennen, lòt moun yo bloke nou pa ka vini ak tout moun. Mwen plen lòt fanmi, yo komanse dekonpoze e nap gade yo kap mouri san nou paka fè anyen.

Mwen gade ti tonton an, mwen regrèt pwotokòl la anpechem kriye devan pasyan, mwen voye tèt mwen lòtbò, poum kache ti dlo ki te anvi kouri nan jem nan, mwen di l: Mwen pa gen dwa ba w medikaman pou w al bay moun.Men lèm gade mouvman zepòl li ki desann avèk jan li desann je li, mwen ajoute: men si w endikem kote moun yo ye nou ka eseye ale jwenn yo.

Li voye tèt li dèyè, kòm si l t ap eseye anpeche dlo kouri nan jel, li gade m li di m, Dòk, moun tankouw yo pa konn monte anwo an, se 5èdtan mach li ye, e ni machin, ni moto paka rive la. Se nou ki pou degaje n pou n al chèche yo pote pou ou. Se nou ki lespwa yo.

Gen yon pil moun kap soti nan yon lokalite ki sitiye ant 40 et 50 kilomèt ak vil Bomon, ki rele “Nan Myèl”
Machin paka rive la, ni moto. Se sèlman pye, milèt ak chwal ki mwayen de transpò yo, kidonk yon kote enklave.

5 jou aprè tranblemanntè a, moun yo ap vini avèk frakti ki enfekte, nou pa gen anyen pou nou fè priz an chaj. Nou bezwen al jwenn pasyan sa yo, nou bezwen mwayen pou n al sove moun sa yo.

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More