KITE M MANDE KÒMAN…

Kòman pou n ta fè di nou lib pandan ke se lòt nasyon k ap di n sa pou fè ? Kòman pou n ta fè di ke nou wè klè pandan ke se loup ki nan je nou ? Kòman pou n ta fè di ke n pa restavèk pandan ke n pa ka ret nan kabann nou jis tan l jou ? Kòman pou n ta fè di ke n an sante pandan ke n lonje sou kabann lopital ? Kòman pou n ta fè di ke n renmen peyi nou pandan ke n ap fè sa ki kont li ? Kòman pou n ta fè di ke n pral konbat ravèt pandan ke n ap kite asyèt dòmi tou sal ? Kòman pou n ta fè di ke n renmen gen kè tounen pandan ke se nan latrin n ap manje ? Kòman pou n ta fè di n byen pandan ke vant nou pa janm sispann bouyi e kè nou pa janm sispann sote ?

 

Kòman pou n ta fè di ke n anfòm pandan ke pa gen larefòm. Kòman pou n ta fè di manje a gen sèl san n pa goute l ? Kòman n pral fè di “se twòp ase” pandan ke n pa janm pran konsyans ? Kòman n pral fè di ke n pwòp pandan ke n gen syèk depi nou pa fè twalèt nou ? Kòman n ta fè fikse moun nan je pandan ke je nou chaje lasi ? Kòman n pral fè di ke n renmen souri pandan ke dan n chaje kalkè ? Kòman n ta fè di ke n pa wonfle pandan ke n pa konn sa k ap pase lè n ap dòmi ? Kòman n ta fè kontante n li sèlman san n pa planifye yon revolisyon ? Kòman n ta fè fin li tèks sa a pou n ta kenbe l pou kò n ? KÒMAN ? Ede m mande kòman souple.

 

SULLY JÉVELT

Dans nos archives

LIRE AUSSI

PressLakay