Kot kob petwokaribe a: Okenn pwosè petwokaribe jis pap ka fèt toutotan rejim PHTK gen kontwòl Leta a , daprè gwoup petwochalennjè « Nou Konsyan »

0 104

Reyaksyon yo pa sispann tonbe apre desizyon Jij Ramoncite Accimé pran pou l blanchi kèk antrepriz ki te endekse nan rapò sou lajan petwokaribe, Nan yon kominike pou Laprès, gwoup petwochalennjè « Nou Konsyan » di se yon desizyon malatchonn. Nou Konsyan di li sezi wè Jij la rann òdonans pou blanchi yon kantite antrepriz ki te patisipe nan gagote lajan sa, apre gwo batay ki fin mennen pou fòse Lakoudèkont bay rapò yo. Pou estrikti sa, okenn pwosè pa posib ak rejim PHTK ki sou pouvwa. Daprè sa yo di se tranzisyon ripti a ki pral fè pwosè a.

KOMINIKE POU LAPRES

«Nòt pou laprès noukonsyan nan sa ki gen pou wè ak desizyon (òdonans) malactchonn jij Ramoncite Accimé pran nan dat 22 jen 2021, nan kad dosye petrokaribe a.»

Pòtoprens, jedi 24 jen 2021 : Sa fè ozanviron 2 zan, jij defacto Ramoncite Accimé gen dosye petrocaribe a nan men l pou l travay sou li. Yon dosye ki gen pou wè avèk youn nan pigwo krim finansye, eskandal koripsyon peyi a pa janm konnen. Plis pase 4 milya dola vèt gagote prensipalman sou rejim PHTK.

Jodi a, malgre gwo batay ki mennen pou non sèlman fòse Lakoudèkont soti rapò detaye sou gagòt ki te fèt nan lajan petrokaribe a men egalman mete presyon pou gen yon bonjan pwosè petrocaribe, noukonsyan sezi wè malgre tou, jij Ramoncite Accimé mete yon desizyon (òdonans) deyò nan dat 22 jen 2021 an, kote l ap tante blanchi yon seri moun ak gwo antrepriz ki gen pou rann kont nan gagòt lajan
petrokaribe a.

Pou trouble je moun, jij Ramoncite Accimé ta va montre desizyon li pran pou fon kanpe travay sou dosye petrokaribe a epi leve sanksyon ki te genyen sou yon ansanm antrepriz paske Lakoudèkont pa mete deyò okenn arè debè kont okenn moun. Malerezman, noukonsyan voye jete byen lwen desizyon tèt kwòt sa.
noukonsyan profite moman sa, kote Jij Ramoncite Accimé vle fè kout kidon nan dosye petro a, pou l renouvle pozisyon kòm strikti pétrochallenger.

noukonsyan mande Jij Ramoncite Accimé ak tout rejim sa ki la, travay nou te mande yo fè sou dosye Petrokaribe a, yo pa bezwen fè l pou nou ankò. Tanpri souple! noukonsyan te di l deja, l ap di l ankò : Okenn pwosè petrokaribe jis p ap janm rive fèt toutotan rejim PHTK ki gagote pi fò lajan Petrokaribe a gen kontwòl Leta. Se tranzisyon ripti ak refondasyon an ki pral fè jijman prosè petrokaribe a.

Pou n fini, noukonsyan santi l endiye, lè l ap gade kouman Ayiti Manman nou an depafini devan je tout pitit li yo chak jou pi plis. Nan sans sa, noukonsyan mande prezans, tout petrochallenger yo an patikillye tout pèp ayisyen an an jeneral, nan manif k ap fèt dimanch 27 jen an pou n al kontinye di aba ensekirite, aba kidnapin, aba diktati, respè konstitisyon 29 mas 1987 la, viv yon bonjan pwosè petrocaribe san PHTK.

Ayiti Cheri p ap peri !

Pou otantifikasyon :
Pwòf. Ebens Cadet,
Ekonomis, Pilate Volaire,

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More