” L’impunité et la corruption, deux fléaux qui gangrènent le pays” , estiment les artistes haïtiens.

Dans un communiqué en date du dimanche 29 septembre 2019, des artistes, regroupés dans la “Coalition des Artistes Haïtiens” ont exprimé leur préoccupations face à la crise sociale, politique et économique qui secoue le pays depuis quelque temps. Et affirment être positionnés au côté de la population qui lutte pour une meilleure condition de vie.

Voici en intégralité, le communiqué des artistes :

KOMINIKE POU LAPRÈS

Pozisyon Atis Ayisyen Yo Sou Konjonkti Sosyal, Politik ak Ekonomik K ap Brase Bil Peyi A

Pòtoprens, 29 sektanm 2019.- Nou menm atis, ki reyini anndan “Kowalisyon Atis Ayisyen”, epi soti nan zantray popilasyon an, salye kouraj pèp ayisyen an, patikilyèman jenès la, ki deside leve kanpe pou rele anmwey kont yon sistèm politik ak ekonomik k ap detwi rèv li chak jou k ap pase. Yon sistèm peze souse ki kanpe dan di pou aneyanti espwa l antanke pèp ki gen yon bèl listwa.

Depi kèk tan, atis yo remake sitiyasyon peyi a ap degringole ak tout boulin. Antanke ayisyen otantik, se ak anpil lapenn atis yo ap konstate kantite moun k ap pran lari pou di yo bouke ak grangou, ensekirite, chomaj, eksklizyon sosyal, koripsyon, batay pou pouvwa elatriye. Jounen jodia, pèsonn pa ka ap fè mawonaj fas ak responsablite yo chak genyen devan yon peyi ki rele n chè mèt, chè mètrès men k ap depafini nan yon kriz sosyal, politik ak ekonomik depi plizyè mwa.

Aprè plizyè chita pale pou analize sitiyasyon an nan tèt frèt, “Kowalisyon Atis Ayisyen”yo, menm jan ak anpil lòt sektè nan vi nasyonal la, idantifye KORIPSYON ak ENPINITE antanke prensipal kansè kap wonje peyi a.

Atis yo reyalize se 2 eleman sa yo ki mete peyi a nan eta malouk li ye a, kote anpil pitit li ap kouri kite l pou al chache lavi miyò lòt bò dlo. Youn nan pi gwo prèv manifestasyon koupe fache pèp la ak kansè sa a, se leve kanpe nasyonal kont operasyon dilapidasyon fon « PETROCARIBE » a ki te destine pou amelyore kondisyon lavi popilasyon an.

Atis yo te pran tan pou reflechi, koute lòt grandèt ki gen eksperyans avan yo pran yon pozisyon sou konjkti a. Rekil sa a ki te nesesè paske li ede atis yo reyalize konbyen li ijan pou kat la rebwase paske popilasyon an pa kapab soufri ankò.

Li lè li tan pou tout aktè politik yo, reyalize yo tout echwe e popilasyon an pa wè chanjman l ap chache a bò kote yo. Li lè, li tan pou richès peyi a sispann sèvi yon sèl kategori moun. Li lè, li tan pou sosyete sivil la jwe wòl li kòmsadwa nan patisipe nan devlopman peyi a ki sou wout pou l disparèt. Li lè, li tan pou majorite ki pè pale a pran desten l an men nan anpeche yon seri politisyen kowonpi, san vizyon ni etik kontinye akapare pouvwa pou anrichi tèt yo. Li lè, li tan pou yon lòt kategori lidè pran tèt peyi a pou defini, nan inite ak tèt poze, yon pwojè sosyete vyab ki vize byennèt chak ayisyen menm jan papa Dessalines te swete l la.

Nan sans a, “Kowalisyon Atis Ayisyen” yo deside pran pozisyon bò kote pèp la k ap mande yon lòt fòm leta ki chita sou jistis sosyal, kote se moun ki kapab e ki pat gen men yo tranpe nan vye zafè pandan 30 dènye ane yo ki dwe pran tèt peyi a.

Ayiti tou nèf sa a, Atis yo kwè li dwe kòmanse ak reyalizasyon pwosè PETROCARIBE a ki pral senbòl pou pèp ayisyen an koupe fache ak koripsyon, enpinite epi politisyen abolotcho.

“Kowalisyon Atis Ayisyen” yo ap renouvle angagjman yo pou kanpe bò kote pèp la jouk mayi mi, jiskaske Pwosè PetroCaribe a fèt, koupab pran kòd epi Leta tou nèf nou vle a rebay peyi nou an yon lòt eskanp figi.

Ayiti se pou nou tout. Aba koripsyon. Aba Enpinite. Viv yon Ayiti tou nèf!

Siyati:

1.- Lord Kinomorsa Divers ( king Kino ), 2.- Ricky Juste, 3.- Kenny F Desmanges, 4.- Telfort Stevenson ( Atros), 5.- Jean Leonard Tout-puissant (Izolan), 6.- Joseph Zenny Junior, 7.- Jean Herard Richard (Richy), 8.- Daniel Fils Aimé (Tonton Bicha), 9.- Patrick Handal, 10.- Misty Jean,11.- Eders Stanis (Pipo), 12.- Roberto Pierre Paul (Berto Bel Plezi), 13.- Fredo (Kanpèch), 14.- Junior Bonheur, 15.- Donald Joseph(FreshLa), 16.- Ernst Vincent, 17.- Theo Jadotte, 18.- James Telfor(Pilan), 19.- Pierre Louis Frederic, 20.- Djud Kelyton Pierre, 21.- Rolls Lainé, 22.- Emmanuel Pierre (MannoBeats), 23.- Arly Larivière, 24.- Jude Jean.

LIRE AUSSI

PressLakay