Lopital la PWOVIDANS Gonayiv, yon lopital pou yo repanse

 

Malgre,volonte nouvo direktè egzekitif la,Doktè JUDE RENÉLIQUE,toujou dil genyen pou fè fonksyone lopital la men,ant sakap di nan laprès ak vrè reyalite a,se 2 bagay diferan,pou yon moun konprann e dekouvri sakap pase nan lopital la PWOVIDANS fòk ou ta o mwen pase yon jounen ak yon nwit ap tande epi konstate fason enstitisyon sa kila pou bay sante nan depatman latibonit lan ap fonksyone.

Akoz maladi papa’m,mt gen chans pase plizyè jou ak nwit nan lopital la,e m fè ansanm de konsta sayo.

1-seyon lopital kote medsen pa pase anpil tan vin travay,kidonk fè yon ti pase apresa jete yo.

2-yon lopital kote medsen few fè ak refè egzamen pou dan ri,fè pasyan achte pil medikaman san pou otan pa vrèman sèvi ak yo

3-yon lopital kote pagen medsen entènis ki disponib sutou aswè pou ta akonpanye enfimyè yo kilage pou kò yo e ki dèfwa pè pran risk entevni sou yon seri ka nan sousi pou yo pa nan cho,egzanp pandan sware mèkredi 5 pou leve jedi 6 desanm lan,yon jèn demwazel 22 lane mouri aprèl te santi yon malèz nan lokalite MAWÒT nan Gonayiv malgre pwòch liyo te kouri ak li lopital la,men akoz Pat gen prezans yon medsen li mouri alòskel te gen sèlman 2 mwa nouris.

4-yon lopital kote se yonn ou de enfimyè ou oksilyè kap fè monte desann nan plizyè sal kidonk manke bra pou swanye pasyan yo malgre anpil nan yo montre yogen volonte a.

5-yon lopital kotew santi gen ti divizyon ant medsen kite etidye kiba yo ak sayo kite swa sendomeng ou nan UEH.

6-yon lopital ki chaje ak fristrasyon paske gen anplwaye kap plenyen yogen mwa yopa touche.

7- yon lopital siw gen yon moun mouri nan yon sal ou rele mesye mòg yo vin pran kadav la,ougen pou peye yo frè deplasman,sou pretèks ke yo lakay yo,yo pa nan lokal lopital la.

8- yon lopital pri kabann yo chak jou se 150 goud,1 500 goud pou yon bonbòn gaz siw gen yon moun kinan oksijèn elatriye.

Byen ke anpil nan sakap fèt yo direksyon lopital la pa vrèman okouran,menl ta enpòtan pou yota pi veyatif,paske gen yon bèl lokal pa sifi si pagen konfyans ak bon Jan swen kap bay ladanl.

Se vre sou plan administratif ou santi gen yon pibon jesyon de resous enstitisyon an,tankou afè lajan,paske kotew achte sepa law peye,m en konsa tou gen anpil medikaman se deyò pasyan oblije al achtel paske anpil fwa yopa disponib nan famasi lopital la.

Se vre chaje klinik prive nan vil la,em krent pou pa rive yon lè pou Pata gen plis klinik prive pase pasyan,kote anpil nan klinik sayo plis ap tòdye men pasyan ou fanmi pasyan pou fèw depanse menm si anpil fwa yopa gen kapasite swanye malad la,elas feblès leta fè yap fonksyone pirèd.

Kilè lopital la PWOVIDANS vil Gonayiv a pase nan nivo lopital mibalè,kanj,machan e menm Alma Matè gwomòn,nan kesyon bay swen,saki lakoz popilasyon Gonayivyèn lan plis gen tandans al lot kotem site layo keyo frekante lopital la PWOVIDANS kise yon bèl lokal,chaje ak ekipman men kirete ap kanni akoz pagen sifizamman espesyalis disponib.

Doktè Marcel Chartelier,ak Doktè Jude renelique kise respektivman Direktè depatmantal sanitè latibonit ak direktè egzekitif lopital la PWOVIDANS lan,ke nou kontinye travay pou korije remak mfè layo,e amelyore sèvis yo,fikse orè chak medsen sèvis yo sitou aswè,asiren ke medsen yo vin travay vre pou se pa enfimyè ak oksilyè kap entevni sèlman sou malad yo e lè ka yo depase yo pou pagen yon medsen ki disponib pou epole yo.

Mesi anpil paske noupral fè suivi remak mte fè yo,e se antan ke sitwayen responsab mte chwazi pataje konsta m te fè yo paskem mkonnen menm Jan ak nou lavi moun enpòtan anpil e lavi moun pagen pri.

 

Frantz Renel Lebrun

LIRE AUSSI

PressLakay