“Moun ki mastibe regilyèman gen plis chans reyisi nan travay yo” daprè yon etid amerikèn

"Moun ki mastibe regilyèman gen plis chans reyisi nan travay yo" daprè yon etid amerikèn

Mastibasyon oubyen jan nou rele l nan lang kreyòl la ayisyen an «laponyèt», daprè etid gwoup “Univia” nan peyi etazini fè, reyalize yon majorite nan moun ki pratike regilyèman mastibasyon reyisi nan travay yo. “Univia” rapòte tou, moun sa yo jwenn travay ak pwomosyon pi vit lè yo fè demand, kontrèman ak moun ki pa pratike zèv seksyèl sa.

35.9 pousan moun k ap fè ekzèsis sa, okipe pòs ki pi enpòtan yo nan travay yo. Chif yo rapòte sou 1012 moun, 35 pousan ladan yo fè «Dieu seul me voit» 2 oubyen 3 fwa pa semèn (plis pase 50 pousan nan echantiyon an). Poutan, moun ki pa pratike l yo se sèlman 25 pousan ki nan pòs sa yo.

  • "Moun ki mastibe regilyèman gen plis chans reyisi nan travay yo" daprè yon etid amerikèn
  • "Moun ki mastibe regilyèman gen plis chans reyisi nan travay yo" daprè yon etid amerikèn
  • "Moun ki mastibe regilyèman gen plis chans reyisi nan travay yo" daprè yon etid amerikèn

Salè mastibatè yo pi wo pase moun sa yo ki pa inisye nan pratik la.

Univia prezante 22.6 pousan nan moun sa yo ki mande ogmantasyon salè jwenn akò, pandan ane ki sot pase yo. 15 pousan sèlman bò kote moun ki pa amatè nan laponyèt. Yon chif 47 mil 76 dola salè an favè mastibatè yo kont 44 mil 6 dola sèlman pou sa ki pa mastibe yo.

Si pou anpil nan moun k ap opine mastibasyon se yon move pratik. Chèchè “UNIVIA” fè kwè pratik sa bay plis konfyans epi li diminye estrès lakay pratikan yo. Se rezon sa, toujou daprè UNIVIA ki fè anplwaye ki mastibe yo toujou konsantre yo sou travay yo, e yo toujou reyisi epi okipe plas ki pi responsab nan antrepriz yo.

Maxime Louissaint

LIRE AUSSI

Leave a Comment

PressLakay