Nòt pou laprès:Pati Federalis PF manm fondatè blòk demokratik pou redresman nasyon an

PF Pati federalis

NÒT POU LAPRÈS


Pati Federalis PF manm fondatè blòk demokratik pou redresman nasyon an, koube li
byen ba pou l salye laprès pale ekri televize san bliye medya an liy yo, kap fè yon travay san parèy?


Pati federalis PF twouve ke li plis ke enpòtan pou l raple piblik la Yon lòt fwa ankò ke
pozisyon li pa chanje. Negosiyasyon ap fèt pasi pala, djòb ap negosye pasi pala,
dyalòg ap flite pasi pala, men nou menm federalis nou di:

Nòt pou laprès:Pati Federalis PF manm fondatè blòk demokratik pou redresman nasyon an
Pati Federalis PF


An tan ke Yon pati demokrat ki se sèl pati anti sistèm peyi a, ki jwenn rekonesans
legal li an 2015 e ki kreye nan sousi pou ke gen Yon ayiti federal, Yon ayiti vèt ak Yon
ayiti desantralize, pa gen problèm pou chita pale men se toujou nan sa ki gen pou wè
ak 7 pwen ke nou pa janm sispann mete sou tab la depi 2016 la.


1- Taboularaza
2- Yon gouvènman ki fèt sou baz konsansis
3- Yon lòt konstitisyon
4- Yon lòt sistèm
5- yon konferans nasyonal
5- Yon pak de gouvènabilite
7- yon eleksyon jeneral


Pati federalis PF pa kwè ni pa prale nan negosye djòb anba tab ak okenn apranti
diktatè ni kriminèl.


Nou pwofite okazyon sa pou nou voye senpati nou bay moun bèlè ki pa janm sispann
sibi anba bandi legal isit san nou pa bliye moun okap kap neye nan dlo ke Martine
Moise te plante yo, pa bliye lèl pi fè nwa se lè sa l pral jou.


PF ap mande pou ke tout federalis rete konfyan jou delivrans lan pa lwen rive.


Viv ayiti!
Viv PF


Moun ki siyen not sa se :

Gary Guiteau Prezidan PF ak Jean Verlander Thomas Sekretè general PF


www.partifederaliste.ht , info@partifederaliste.ht • Phone: (509)3764-8135 / 3142-602

LIRE AUSSI

Leave a Comment

PressLakay