Ògasm femèl”. Kisa li ye ? Kòman yon gason ka fè yon fi rive nan 7èm syèl ?

Ògasm Femèl ». Kisa Li Ye ? Kòman Yon Gason Ka Fè Yon Fi Rive Nan 7èm Syèl ?

“Fè l vini avan” se yon fraz anpil gason ayisyen ap pwononse chak jou, sitou se yon bagay yo toujou vle fè, chak fwa yo nan relasyon seksyèl ak mennaj yo, yon bagay ki parèt difisil anpil. Dr Jean David Laurangilles ki se yon savan sou koze sa, t ap eksplike kisa ki ògasm femèl la, ki byenfè li pote lakay yon fi, epi kijan yon gason kapab fè pou li ranpli misyon sa.

  • Kisa ògasm lan ye ?

R:Yon ògasm nòmalman se lè yon moun rive nan pati ki pi entans nan eksitasyon seksyèl li. Li an jeneral santi l trè byen epi li pèdi pye l sou tè sa. Lè ou gen yon ògasm (ou vini oswa ou voye), tansyon seksyèl la leve jiskaske li rive nan pwen ki pi wo li yo e se lè presyon an kò ou ak pati jenital yo libere .

Kò tout moun diferan, men gen kèk siy fizik ki rive lè ou rive nan yon ògasm. Siy ki pi aparan se lè ou gen yon sansasyon trè entans nan plezi nan pati jenital ou ak nan tout kò ou. Misk ki nan vajen ou oswa pati gason yo, ak tou sa ki nan anis ou, kontrakte pou pi piti 1 fwa pa segond , ak omwen 5 a 8 fwa. Batman kè ou ak respirasyon ou tou akselere.

2- Konbyen tip de ògasm ki genyen ?

R: kòm se de ògasm fi n ap pale mw pral ba nou 5 kalite ògasm fi ak kòman ou kapab jwenn yo

  1. ÒGASM KLITORIDYÈNN

Klitoris la se sant ekselans plezi fi a, akòz gen plis pase 8 mil tèminezon nèvez . Sa a se kalite ògasm ke pifò fanm fè eksperyans paske aksè a fasil . Pou w reyalize sa a, ou dwe peze, karese oswa niche ak yon ritm, sepandan, ou dwe fè atansyon paske li trè sansib ak eksitasyon li ka vin anmèdan.

  1. ÒGASM NAN TETE AK PWENT TETE.

Se tout kò nou an ki konnekte nan sistèm nève a, se poutèt sa, tete yo ak pwent tete pa ta ka manke nan lis sa a. Pou fè sa, jwe sansyèlman: peze, mòde, oswa niche zòn nan. Moun nan pral fou!

Gen anpil fanm ki fè eksperyans yon ògasm ki fò tou senpleman nan eksitasyon nan tete yo.

  1. ÒGASM MILTIP

Li se youn nan rèv tout fanm : rive gen yon ògasm youn aprè lòt san okenn poz. Li pa mande pou yon pozisyon seksyèl espesyal , men li mande pou gen anpil devouman ak konesans.Pou Sitiyasyon ideyal la fèt moun nan dwe fizikman ak mantalman rilaks, kite ale epi pou moun nan pa abandone travay la nan premye batay la.

  1. PWEN A

Li sitye nan fon vajen an ak matris, nan direksyon pou zòn nan lonbrit. Yon avantaj nan pwen sa a, “li pa twò sansibilize”, kidonk li ka kontinyèlman estimile menm aprè ògasm, ou ka fè fi an jwenn de yon lòt ak yon lòt ògasm. Pou reyalize sa, yon penetrasyon nan fon ki nesesè ekzèse presyon.

5 .PWEN G

Pwen plezi sa ekziste, nan ni gason ni fanm, ak nan aprann estimile pwen sa nan fason ki dwat, ou pral wè ki jan moun nan ap rele ak kè kontan. Nan fanm, li anba zo a pibyen, 4 a 5 santimèt nan antre vajen an. Ou pral remake paske li graj lè w manyen li, li diferan de lòt pati anndan vajen an.

3- Èske si yon fi pa ògasme nan yon moman seksyèl, sa vle di li pa satisfè ?

R: Wi fi an pap satisfè, pa bliye ke Ògasm gen yon enpòtans enkontounab nan relasyon nou yo. Li se tèt mòn lan nan plezi a.

Pa kapab rive jwenn ògasm souvan fè moun nan santi gwo malèz. Nan anpil okazyon sa fè moun nan santi l wont, moun nan evite pale sou li epi li refize mande èd. Nan fason sa a, pwoblèm sa vin kwonik san yo pa janm rive jwenn solisyon an.

Note Byen : li enpòtan si w konn kijan pouw rive jwenn yon ògasm pou patajel ak patnè w, sonje byen se pa tout gason ki gen eksperyans pou fè yon fi jwenn li. Pa bliye gen anpil jèn gason ki depase trantèn (30 lane) ki se debitan nan domèn seksyèl.

4- Èske gen yon mwayen ki pi fasil pou yon gason rive fè fi a atenn ògasm li ?

Jan nou te di l la, gen plizyè tip ògasm li enpòtan anpil pou moun nan konn si mennaj li ou madanm li se yon moun ki klitoridyèn oubyen vajinal, konsa lap rive fè l jwenn li ,men anpil fi jwenn ògasm lan nan estimilasyon klitoris lan.

Youn nan konsey map bay mesye yo se fè preliminè yo paske sa enpotan anpil anpil ,souvan sitou gason ayisyen pa renmen fè preliminè ,pa bliye sa ede w eksite fi an konsa l ap jwenn ògasm lan pi fasil.

  • Èske chak fi gen yon kantite tan pèsonèl li ta dwe fè ap fè sèks ki ka koz li vini ?

R: Wi chak fi gen kantite tan. Gen fi ki pa dire pou jwenn ògasm lan konsa tou genyen ki mande anpil tan poul ka rive vini. Epi fè yon fi vini depann de nivo profesyonalis gason an gen nan domèn seksyèl, si gason an pa eksperimante se kòve k ap fèt.

5- Kisa ki byen yon fi kapab jwenn lè li atenn ògasm li ?

Daprè doktè LAURANGILLES, gen 10 benefis yon fi jwenn lè li atenn ògasm li.

  • LI FASILITE SIKILASYON SAN AN

Jennifer Berman, ko-fondatè nan Sant medsin seksyèl pou fanm, di ke ògasm ogmante sikilasyon, kenbe sikilasyon san nan zòn jenital la, li ede kenbe tisi yo an sante. Pou menm rezon an, li ede tou kè a rete an pi bon sante.

  • LI SE YON FÒM EKZÈSIS “KADYO”.

Malgre ke li pa ka konsidere kòm yon altènativ pou fè bagay chak jou, gen yon ògasm se aktivite kadyovaskilè.

“Li ogmante batman kè ou, tansyon ak valè respiratwa,” toujou daprè Berman. Anplis de sa, tankou lè w fè ekzèsis Kadyo an Fransè (Cardio), li degaje tou andòrfin ak boule kalori.

Doktè David te refere l tou ak yon etid ki te pibliye nan jounal Sèks & Terapi, Marital te montre lè yon moun pou kò l oubyen ak patnè li jwenn yon ògasm li, li ka ede redwi risk pou yo gen pwoblèm sante grav tankou maladi kè ak dyabèt tip 2.

-LI FE MOUN GEN BÒN IMÈ

Anplis de andòrfin, dopamine ak oksitosin yo tou libere pandan ògasm la. Sa yo òmòn amelyore imè moun nan , selon Berman.

An reyalite, Dopamine se menm òmòn ki libere lè moun manje yon bagay ki gen bon gou.

Toujou daprè yon lòt etid ki te pibliye nan “Journal of Psychosomatic Research” kolekte “Fitness Magazine”, yo t ap obsève 4 mil fanm ekzamine atitid yo, seksyalite, ak sik règ . Yo te jwenn lyen fò ant enterè seksyèl ak yon santiman jeneral sou byennèt.

-EDE DÒMI

Pandan aktivite seksyèl yo gen andòrfin ki libere , epi sa yo gen yon efè sedatif. Se sa ki fè aprè chak relasyon seksyèl moun nan dòmi trè byen.

-KENBE SÈVO OU AN SANTE

Doktè Inivèsite Rutgers Barry Komisaruk di ògasm oksijene sèvo a.

Komisaruk di: “Imaj rezonans manyetik montre ke sèvo fanm yo itilize plis oksijèn pase nòmal pandan ògasm lan.”

-SOULAJE DOULÈ NATIRÈL

Ògasm ka ede fasilite kèk doulè tankou migrèn ak kranp lè yon fi gen règ.

Daprè Berman, kontraksyon yo ki te pwodwi pa yon ògasm fasilite evakyasyon boul san ou koragil pandan règleman, bay soulajman tanporè.

-SOULAJE ESTRÈS

Ògasm ka ede w destrese. Se pa sèlman òmòn ki ede ak travay sa a, Berman di ke sèks bay lespri nou yon ti repo sitou pandan ògasm lan.

-FÈ PO NOU AN SANTE

DHEA (dehydroepiandrosterone), ki gen nivo ogmante pandan eksitasyon seksyèl, ka fè po ou an sante. Po a ap briye plis lè w gen ògasm souvan.

-EDE SANTE EMOSYONÈL OU

Ògasm ka ogmante konfyans ou ak entèlijans emosyonèl ou.

“Lè ou konprann ki jan kò w ap travay epi ou kapab pran plezi nan tèt li, kèlkeswa kondisyon santimantal ou, ou pran pi bon desizyon nan relasyon,” se sa Logan Levkoffdi , yon sèksolog sètifye ak edikatè seksyèl. “

10.AMELYORE SISTÈM IMINITÈ OU

Yon etid ki te pibliye nan Bibliyotèk Nasyonal Medsin nan Etazini, te montre ke ògasm yo estimile sistèm iminitè a, pandan ke lòt sondaj yo montre ke moun ki fè sèks omwen yon fwa pa semèn gen 30% pi wo nivo nan iminite yo.

Ògasm lan aprè tout eksplikasyon sa yo ke Doktè David Jean Laurangilles te ba nou, se yon plezi an menm tan li konte anpil sou sante a. Men yon lòt kote li pa mande pou w bliye tèt ou nan chache fè patnè w atenn ògasm li. Pran pasyans, toujou fè preliminè yo. Sèks a’ rezime se satisfaksyon tou de(2) kote yo.

LIRE AUSSI

Leave a Comment

PressLakay