Où sont passés nos traditions?

 

 

《Mwen sonje lèm te timoun, lè map sot lekòl ,sou tout chimen an fòm ap di moun bonjou oubyen bonswa.Sa te vin ret yon abitid menm kan ou pa pral lekòl wanvi di moun sou wout ou bonjou.Wap grandi ou vin toujou respekte moun,ou pa wè jan moun ansyen yo renmen salye moun e yo mete vi lè yap diw bonjou a.Kounya moun lan diw timoun li pa ka ap mache salye moun paske e pa kominyon》Bòs Gérard 71 ans, Habitant de Kenscoff.

 

《Lontan avanw manje le maten,yo bouyi te pouw bwè pou netwaye anndanw,apre sa ou pran kafe siw renmen bwèl.Men Kounya pa gen bagay sa yo ankò,moun andeyò prèske pa bouyi te pandan ke fèy yo la.Kounya se King diri,pwa,spageti.Sa yo tou vin pwovoke maladi wi,peyizan an toujou gen gaz…》Merilia 56 ans,marchande dans la commune de Bainet.

 

《Wi!wi!wi! Sa moun lan diw la se vre mesye jounalis.Lontan avan lekòl ouvè vre,tout paran fè medsin pou timoun yo.Medsin sa fèt an septanm avan lekòl ouvè.Bagay sa prèske pa egziste oubyen pa egziste ditou.Tradisyon sa pa egziste》Vernet 68 ans,Kenscoff

 

《Gon epòk depi vakans rive tout timoun pral nan kan,sa kal nan peyi yo tou.Al benyen nan rivyè,bwè dlo sous.Kounya vakans rive ou pa menm santi sa tèlman pa gen aktivite ki te konn genyen yo》Edgard 45 ans,Carrefour

 

《Nou prèske pa monte kap,pa gen jwe marèl ankò,Nou pa jwe woslè.Koze lago kache,lago deli,jwèt kachkou,valèt valèt pa gen sa yo ankò Dimitry.Kounya se PSP,Nintendo,jwèt sou telefòn》Marc 33 ans,Lalue

 

Menm manje tradisyon yo nou prèske pa manje,sof soup premye janvye ki poko fin ale.Ou pa wè tchaka,kalalou gonbo,yon bon diri ak pwa kongo jou 25 desanm.Nou pa manje tontonm,kafondi,bon lalo.Kounya se lèt ak konflèks,manje tou anbwate plen pwodui chimik,se bagay makèt…》Rosemène 86 ans,habitante de la Croix-des-bouquets.

 

《Lontan toutotan ou potko ak yon fi oubyen yon gason ou pat ka chita pale ak li,se paran an ki pou konnen èske li renmen fi sa pou ou oubyen gason an.Sa te jwe yon gwo wòl,lè moun sa yo renmen risk pou relasyon an kraze a piti anpiiiil gasonm paske gon travay de baz paran yo te fè.Kounya fanm nan pran nonm li,ou pa konn anyen antanke paran.Ou jis wè yo marye,ou ta fou pouw ta foure bouch ou nan renmen moun yo.Ou ta bezwen mouri.Poutan lontan se te diferan》Odonel 71 ans,habitant 8è section commune Bainet.

 

On a retranscrit pour vous quelques déclarations de certains habitants,et vous avez bien suivi les explications de nos interviewés.Si on fait référence à ces déclarations,on pourrait dire qu’on a presque oublié nos traditions anciennes,lorsqu’on sait que la tradition est la transmission continue d’un contenu culturel à travers l’histoire depuis un événement fondateur ou un passé immémorial.

 

Pourquoi ce refus de nos anciennes traditions?On remplace les jeux traditionnels par le Play Station,Le Casino.A la place du “Mayi bouyi” “Akasan ak Siro” “Labapen” on manje du Pop corn,on boit du Shake,de la crème…Pourtant on nous dit que la tradition est le souvenir de ce qui a été,avec le devoir de le transmettre et de l’enrichir.

 

Pas de Bonjour après les classes,où est passé le 《Onè! Respè!》 Et tant d’autres choses ayant rapport avec nos traditions et nos coutumes?A grand pas ils disparaissent.A noter qu’un peuple qui vit sans aucune tradition et aucune coutume est un peuple sans identité et qui refuse catégoriquement son histoire.

 

Dimitry Charles

LIRE AUSSI

PressLakay