PETWO-PETRA

M pran sèt echantiyon lonbraj

Mete mo yo nan ran pou kase tèt Chèf Leta

Powèm nan pa gen siyati mezanmi

Se vwa yon peyi ki seche sou pye
Yon mizik tan chire ande
M pran soufrans tout fanm soud ki soude zòrèy yo nan mi Palè Nasyonal
Chak kriye
Chak soufrans
Chak pandezon pou dèt
Chak gòje dlo
Chak kontra san apèldòf
Chak milyon ki flite
Chak madichon granmoun
Chak kout rèl fanm ansent
Ede peyi a separe doulè l pa tikal
Men nan plamen tout timoun
Gen yon zetwal k ap peche degi nyaj pou ofri demen
Men de men m pòtre yon priyè
Pou rale lang tout dwètlong k ap pliche solèy
Men mwen ak powèm nan plen pikan
Kòm Venezyela s on fanm kajou
Di limanite pou mwen gen yon lajan mo yo ap peche…

 

Ileus Papillon

LIRE AUSSI

PressLakay