Risk sa ka genyen lè moun ap koupe pye bwa pou fè barikad

 

Gen kèk tan nan moman kriz yo, pou pwotestatè yo fè revandikasyon yo pase, nou konstate yo itilize pye bwa yo anpil. Yo koupe yo, alonje yo tou long nan mitan wout pou sèvi kòm barikad.

Boule kawoutchou ak gaye fatra nan tout la ri se deja yon gro malè nou pandye sou pwòp tèt nou, tèt fanmi nou ak zanmi nou. Koupe pye bwa yo menm se pi grav paske non sèlman nou livre ak tout vye jèm maladi ki ka lakoz gwo epidemi men tou lakoz inondasyon, erozyon, glisman teren.

Mòd pratik sa yo degrade pi plis anviwonman nou, mete andanje tèt nou ak pwòch nou, peyi nou e mond lan.

Menm jan pye bwa jwe yon gwo wòl nan ekosistèm nan, li jwe yon gwo wòl tou nan sa ki gen a wè ak vi moun . Tankou, nou sèvi ak yo pou fè remèd, yo prodwi manje pou nou manje, yo voye bon frechè pou nou sitou nan epòk chalè ; (lè wou resi pase anba yon pye bwa se yon paradi ; ou santi se la wou ta rete).

Pye bwa yo lite kont erozyon, yo pwoteje nou kont inondasyon, rasin yo pirifye dlo sous yo ; li proteje rivyè yo, fèy yo pirifye lè n ap respire a ; yo pran pousyè yo ak tout move lè yo, transfòme yo an oksijèn pou pèmèt nou respire e viv, elatriye….

Pandan n ap fè revandikasyon yo pase, an n epanye pye bwa yo, ann pwoteje anviwonman nou paske proteje anviwonman nou, se proteje tèt nou ak pwòch nou epi kite yon avni asire pou sila yo k ap vini, se pwoteje peyi nou ak rès mond lan .

Pa bliye yon pye bwa vo lò !!!

JOSEPH Jude

LIRE AUSSI

PressLakay