Sante: sa nou dwe konnen sou « Ti fyèv » la

Épidémie de fièvre

Depi kèk mwa, anpil Ayisyen ap plenyen anba yon « Ti Fyèv » melanje ak ti grip, kò kraze elatriye. Gen anpil moun ki di se prezans varyan « Omicron », gen sa ki refize ki plis di se «epidemi fyèv». Jiskaprezan otorite sanitè yo nan dout pou konnen kisa « Ti Fyèv » sa ye. Nou te fè yon ti pale ak espesyalis Dr. David Laurangilles, li te pwofite tou bay kèk detay. Anndan atik sa ou kapab fè ekilib epi rive ou menm detèmine kisa « Ti Fyèv » sa ye.

Doktè Laurangilles elabore nan sans sa « Nan moman sa tout moun ayiti ap pale de yon epidemi fyèv ak grip , èske nou pa remake chak fwa yon nouvo varyan Covid-19 frape, nan peyi pa nou popilasyon an di gen yon epidemi fyèv ak grip », se premye remak espesyalis la. Ki te pwofite kite entèwogasyon sa, « Èske se yon epidemi vre ? », pandan l te avanse pou l fè ekilib la.

« Mwen pa di ke se nouvo varyan ke pyès moun genyen sèlman antanke pwofesyonèl sante mw sipoze fè yon ti paralèl ant EPIDEMI ya p pale a ak NOUVO VARYAN COVID-19 la »

KI SENTÒM YON MOUN KI GEN OMICRON KA SANTI:

-doulè miskilè, fatig ak tèt fè mal, men li pap pèdi gou bouch li oswa sant .

Syantifik yo fè konnen epi konfime ke Varyan Omicron Covid la pi kontajye pase sa anvan yo.

Pou ale pi lwen, li siyale « Omicron, se non ki fè sosyete a vire gade nan direksyon pandemi coronavirus la ankò. Sa a ki, pandan kèk mwa, te sanble te kite kouvri anba lòt nouvèl aktyalite, Gen kèk selebrasyon ki ta ka an danje si nouvo Varyan sa ta fewòs jan li parèt ».

Doktè David pwofite fè yon gwo rale sou Omicron. «Omicron te aktive alam la nan tout Ewòp, espesyalman aprè yo te konsidere li nan Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS) kòm yon « varyan ki plis kontajye akòz gwo risk li genyen pou li gaye ».

POUKISA OMICRON ENKYETAN KONSA?

« Paske estrikti viris la chanje, e byenke sa a te deja rive plizyè fwa, chanjman sa a sanble menase iminite vaksen yo ak transmisyon maladi a. Malgre ke li toujou twò bonè yo dwe absoliman sèten sou Omicron ak enpak li yo, epi syans syantifik pran tan.

ÈSKE VAKSEN YO PWOTEJE KONT VARIANT OMICRON AN?

« Ann kòmanse nan kòmansman an. Coronavirus la gen 4 pwoteyin nan estrikti li: S, M, N ak E. Lè nou vin enfekte, kò nou aji kont yo tout lè li kreye antikò espesifik kont chak nan yo. Sepandan, lè nou pran vaksen an, nou sèlman enjekte ak yon pwoteyin viris (S ) epi kidonk nou sèlman jenere antikò tip S. Epi isit la vini pwoblèm nan posib: Omicron gen chanjman li yo nan pwoteyin S lan ».

Li ajoute, « Si chanjman yo gwo anpil, antikò tip S nou yo ka pèdi efikasite lè yo eseye touye viris la lè l sèvi avèk pòtay Omicron pwoteyin S la.

ESKE OMICRON TRANSMÈT PI RAPID?

« Dapre sa nou genyen, li sanble ke nouvo Varyan sa a pi kontajye pase sa yo deja konnen. Li ka fè viris la gaye pi vit soti nan yon moun a yon lòt ».

ÈSKE OSPITALIZASYON YO OGMANTE POU NOUVO VARYAN SA?

« Sa a se pati pozitif la, byenke li sanble ke li transmèt pi vit, sa pa vle di ke li ap lakòz yon maladi ki pi grav. Kèlkeswa kote yo te jwenn nouvo varyan, ospitalizasyon yo pa ogmante twòp, ni li pa parèt ke pasyan yo pi grav ».

KONBYEN VARYAN VIRIS SARS-COV-2 KI GEN KOUNYE A?

« Byen kèk, men se pa tout yo konsidere kòm « Variant of Concern » (VOC) pa OMS la ». Doktè Laurangilles te pwofite pou prezante yon lis:

Alpha (premye detekte nan UK, septanm 2020); Beta (Afrik Sid, me 2020);
Gamma (Brezil, Novanm 2020);
Delta (Lend, Oktòb 2020).

« Gen kèk nan varyan sa yo deja te gen ti varyasyon nan pwoteyin yo S. Omicron sanble akimile jiska 30 chanjman la, men kèk nan yo se menm bagay la ki te deja egziste nan varyant anvan yo ».

KISA NOU KA FÈ PANDAN NOU PA GEN PLIS DONE?

« Pran pasyans epi respekte mezi anti-Covid yo, Pa bliye vantile, Sèvi ak yon bon mask apwouve ki byen adapte ak figi a.

Fòk nou siyale, otorite sanitè nan peyi Dayiti te fè konnen, peyi a poko vrèman dispoze materyèl esansyèl pou detekte prezans varyan Omicron sou tèritwa.

Te jenjanm, kleren asowosi, ak anpil lòt sibstans se rekou moun sa yo ki deja tonbe anba Ti fyèv la. Men nou kapab di tou, anpil rive kanpe aprè konsomasyon sibstans yo.

LIRE AUSSI

Leave a Comment

PressLakay