Si w pa vaksine, risk pou w mouri miltipliye pa 3 daprè yon sant rechèch

Vaccin Anti-Covid-19: L'APH demande d'étendre la campagne de vaccination à l'échelle national

Pwogram Valansyèn rechèch vaksinal kovid-19(ProVaVac) ki se yon sant rechèch nan peyi Espay, nan yon rechèch li reyalize fè konnen, yon moun ki pa vaksine gen plis chans pou l mouri, pase yon moun ki pran vaksen an. Nan optik sa, risk pou moun ki pa vaksine a mouri miltipliye pa 3.

Nan peyi Espay, 75% rediksyon fèt sou valè moun ki ap etène lopital pou resevwa swen ijans ak yon rediksyon 90% sou kantite moun ki konn ap mouri yo. Daprè enstiti rechèch la, depi lè pwogram vaksinasyon an kòmanse, presyon pou moun ospitalize diminye.

Moun ki dyagnostike ak sa ki poko konplete vaksinasyon yo, risk yo miltipliye pa 2 pou yo al sou kabann lopital, tandiske sa ki poko vaksine ditou, risk pou yo mouri miltipliye pa 3.

Nan menm dokimantasyon sa, enstitisyon an ale pi lwen pou l eksplike daprè rezilta bawomèt la, enpak sou mòtalite nan viris la enferyè anpil ak kòmansman ane 2022 an (tout endikatè yo montre diminisyon an).

Nan ka moun ki plis aje yo, ki vaksine rediksyon risk pou yo mouri 14 fwa pi fèb, sòti nan laj 60 pou rive 80 ane. Li 8 fwa pi fèb pou sa yo ki gen 30 ane ak plis.

Espesyalis ki reyalize etid sa pa manke souliye tou pwofesyonèl ki pa vaksine yo nan gwo risk pou yo mouri oubyen al sou kabann lopital epi sa vin miltipliye tou pa 2,5 kantite ka lanmò yo.

LIRE AUSSI

Leave a Comment

PressLakay