Sosyete: Dènye soupi nou dèyè yon grenn bal endividi ame

0 30
Subscribe to our newsletter

Kadav pa sispann konte, bèl nanm pa sispann repoze nan pigatwa enjistis, ekip laverite a kontinye ap pran katon wouj. Koze tèlman mande chèz, nan chita tande kout rèl lòtbò kay vwazen, kranp lapèrèz paralize konsyans ki pou fè n konnen nou dwe viv tankou moun. Poukisa se ti nèg nwè ki pote siyati malè?

Konbyen grenn bal, konbyen lit san, konbyen kout rèl, konbyen soupi, ki pou fè n konprann fen ekzistans nou kache dèyè yon gachèt? Lavi n nan men yo, wi nan men nèg ak vès ki kache dèyè ti nèg nwè ki gen mantalite esklav y ap manipile pou detwi zantray yo. Konbyen balèn, konbyen gout dlo, konbyen kout ayibobo pou n fè nan non sila yo ki ale san di orevwa?

Y ale, men yo pap padone konplisite nou. Nou kache dèyè rezo sosyal, ekri mèt la, fè bèl fraz pou montre nivo entèlektyèl, pandan nou te ka fè plis pase pale anpil. Yo te ka la toujou si tout fwa nou te kanpe goumen kont fòs fènwa, nou vin sanble yon “Jenerasyon lach”.

W ap kache paske, Jean Dominique, Rospide Petion, Antoinette Duclaire ak anpil lòt mouri paske yo t ap pale, ebyen kounya yo touye sa k pa pale. Sa w konte fè? W ap chita, w ap tann jou pa w ?

Pran konsyans, souke kò w pou w konnen w se moun, ou fèt pou w viv, ou dwe viv, dwa pou lojman, manje, sante edikasyon, se pou nou tout. Ensekirite pou ensikirite, l ap pou tout moun, gen sekirite li pou tout moun, manje pou tout moun grangou pou tout moun.

Solèy la klere pou tout moun, kale je w, Boukman te kale je l nan bwa Kayiman, Desalin te kale je l Vètyè, Kristòf te kale je l Okap, pou di non, nou dwe viv nan egalite. Y ap manje pidza rann gwo gaz, souse sa k pou nou, mande sou non nou, fout kale je nou pou yo konprann je nou klè atò, nou dwe jwenn pòsyon pa nou nan gato a. “Lawouze taye banda toutan solèy poko leve”.

Grenn bal yo sispann mawon, se nou k ap mawon grenn bal ki pa janm sispann kannale monte maten midi swa nan antouraj nou. Kanpe pou bloke, bloke manipilatè sèvo sou gachèt yo. Se yo wi se yo.

An n bloke pou nou debloke Ayiti.

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More