Tiplaskazo fete Patwòn Sent Klè 12 dawout la


Tiplaskazo se yon katye nan komin Delma, ki ouvè sou komin Taba tou. Depi kek jou moun kap wè anpil bèl travay kap fèt nan tiplaskazo nan kesyon enfrastrikti , se yon zòn  ki pezib kote tout moun kap viv ladann ka temwanye sa ou byen lot moun ki depasaj toujou fè eloj li.

Tiplaskazo fete Patwòn Sent Klè 12 dawout laJou dimanch ki 12 dawout la se te fèt Patwòn zòn tiplaskazo ki  se  » Sent Klè ». Legliz sent Klè la depi nan lane 1985 plizyè pret pase ladann men se de non pèleren yo ak moun zòn nan toujou kenbe se  » Pè Dezire ak Pé Janjis.


Fèt la te komanse depi nan vendredi 10 nan zon premye site ki toujou nan katye tiplaskazo, avek animasyon Dj ak bann apye, se ak anpil kè kontan abitan zòn  nan fete Patwòn yo.


Depite komin nan Gary Beaudo pat rate yon sekonn poul te pase vin nan mès nan legliz la e bay tout soutyen li ak abitan zon nan janl toujou ye depil lèl depite Delmas. Se nan kè kontan, nan lajwa abitan yo remèsye depite Gary Beaudo pou angajmanl ak majistra Wilson Jeudy nan ede konstwi wout pou rann katye sa pibèl ke janl te ye avan.


Depite Gary Beaudo se yon senbol pou abitan tiplaskazo paske li kenbe pwomès kanpay li te fè nan eleksyon ki te fel vin depite nan 50 ème lejislati a ,  ki se travay men nan men ak Majistra komin nan, ASEK e KAZEK yo.


Fèt la pat kanpe la jou 12 la menm nan aswè anbyans te kontinye nan premye site ki se youn pami senk site ki gen nan katye tiplaskazo. Anpil atis zon nan te pase bay lanmou nan fason pa yo,tankou youn nan gro atis Ayisyen  » Blaze One aka Vètè » ki se timoun tiplaskazo te vin chante ak slogan ki di  » Tiplaskazo Stand up » abitan yo te kontan wè kijan tiplaskazo gen moun ladann, e aprè  » Blaze One » ou vin jwenn  » Lari  X Vision » ki se youn nan talen tiplaskazo genyen pami pil lot yo. Ansanm yo rann fèt la bel e rann Patwòn katye a yon omaj San parey.Par Robinson, JEROME

LIRE AUSSI

PressLakay