Un État en mauvais état, et la sécurité publique est dépassée par les événements

Depuis un certain temps l’État haïtien ne porte plus attention à la sécurité de la population haïtienne.Le transport en commun n’est pas contrôlé,idem pour le transport maritime… Pas de vrai contrôle sur les produits de consommation, la construction des maisons se fait en désordre…Où est passé l’État haïtien par le biais du ministère de la justice qui est le premier responsable de la sécurité publique?

Par définition, la sécurité publique désigne généralement les différents aspects d’ordre public et de sécurité visant à protéger la population d’un pays. Vue cette définition, la première question importante à se poser c’est de se demander s’il y a vraiment un bureau de la sécurité publique en Haïti? Après avoir sillonné le terrain, l’agence Presslakay a produit une enquête sur différents thèmes ayant rapport avec la sécurité publique, sur ce on va remarquer que l’État haïtien est presque existant sur le plan sécuritaire.

Nous sommes au station du Portail Leogâne où plusieurs bus s’apprêtent à faire le voyage dans des villes de province (Cayes, Jacmel, Leogâne…).A première vue on peut remarquer un désordre général de la part des chauffeurs.Un bus qui est fabriqué pour transporter environ une quinzaine de personnes,le chauffeur comme maître et seigneur exige qu’il transporte environ trente passagers parce que c’est son bien privé,il n’a compte à rendre à personne, le pire c’est que les passagers finissent par habituer qu’ils soient entassés comme des sardines.
Pas même une supervision de la PNH,qui se contente seulement à superviser les automobiles privés,pourtant dans le transport en commun la vie des passagers sont en danger en cas d’accident.
Tout près de cette station des bus de province, il y a un sous-commisariat ,pourtant ce désordre se passe au jour le jour aux yeux et à la barbe du monsieur de l’officier de police. Au micro de Presslakay, un passager qui s’apprête à laisser la capitale pour aller à Jacmel a déclaré:

“Ou pa gen machin paw, epi met sou sa tout bis isi a e konsa yo ye. Ou vin nan obligasyon pouw monte yo,men epa konnen ou pa konnen jan wap vwayaje a pa bon. Epi wap gade ou wè pil polis la, pa yon fwa yo entèdi chofè yo…Wi nou konnen bis la pot twòp moun,lèw ladanl ou pa ka bouje,men kote direksyon sikilasyon ki la pou kontwole jan sikilasyon ap fèt e bay sekirite ak vi moun.Depi pa gen lòd e konsa sa ap fèt mesye jounalis”.

Si le transport public terrestre est un grave danger pour la vie des passagers, ça nous a suscité d’aller jeter un coup d’oeil sur le transport maritime. En toute discrétion on a visité un bateau à la station de la Gonâve (zone Karyès) ,c’est presque pareil comme le transport terrestre où l’effectif est trop dépassé, la population est toute seule(pas de sécurité ou des agents de la PNH sur place).Un passager à bord du bateau a livré ses impressions:

“Sa ki garanti isit la,tout moun ou wè sou bato a la yo anrejistre nan yon biwo pi devan an la. Biwo sa konnen konbyen moun kap vwayaje,èske efektif la depase. Anrejistreman sa se pou si bato a ta koule pou yo konnen nonb de moun ki te sou li. Kounya siw monte sou bato a epi ou remake efektif la twòp parapò ak sal ta dwe pote,moun ki lakoz se biwo ki gen pou siveye sa(ri)”.

Un autre passager ajoute pour dire: “Depi lèm timoun map vwayaje sou bato mwen pa janm wè bato pa pote anpil moun. Dèfwa mwen konn pè map mande tèt mwen si se sou Titanic mwen ye la oubyen gwo bato kwazyè. Jodia pa twò gen moun la,dèfwa ou konn gen difikilte pou byen chita e jwenn kote pouw met pwovizyon. Nou konn jan peyi a ye, se si yon katastwòf ta pase wap wè leta ponpye a ap vin fè similak. An konklizyon zanmim,lavi nou nan men seyè a”.

Un autre problème ronge la société, c’est la consommation des produits et la vente des médicaments sans contrôle. Josiane, habitante de la commune de Croix-des-bouquets et mère de trois enfants nous a expliqué une petite anecdote à propos des médicaments: “Dènyeman pandanm nan yon bus gon ajan marketing ki prezante yon siwo, li di li bon pou grip epi mesye a tèlman byen vann pwodui a li sisitew achte. Mwen achte youn pou pitit mwen paskem wè gen moun ki achte. Mwen bay timoun nan yon kiyè,li vomi epi lap bay san nan nen lè larim ap soti. Sil te mouri se tap koz medikaman sa e mwen menm tou ak leta ayisyen, paske pa gen anyen ki dim leta peyim pa entèmedyè ministè sante te bay otorizasyon pou di medikaman sa bon. Epi met sou sa san jennen ou wè machann medikaman nan lari ap vann medikaman, sak di a je pèp la poko kale nou achte e met vi nou an danje…Leta responsab paske moun sa yo epa an kachèt ya bwat medikaman”.

Les supermarchés vendent des produits expirés, aucun contrôle sur les produits importés,la santé de la population est sous la protection du Bon Dieu.Parfois les Markets enlèvent la fiche d’expiration des produits dans l’objectif de tromper la vigilance des consommateurs et du ministère du commerce. On a un exemple clair, lorsqu’on a rencontré un citoyen de Pernier:

“Frèm map eksplikew yon bagay. Desanm ane pase mwen rantre nan makèt…(on évite de citer le nom) mal achte yon pwodui. Mwen fin antre mwen pa gad koze etikèt sesi sela. Lèm rive lakay mwen fon koudèy nan pwodui a epim wè li ekspire. Si nan nivo makèt pwodui ap ekspire e yo vann yo, e ti machann lan ou panse lap jete move pwodui pal la. Kontwol la se leta ki pou metel. Vant nou e nouk pou pran prekosyon ak li,pa gen pyès antite etatik kap siveye sa kap rantre pou pèp la konsome”.

Le ministère du commerce est presque failli à sa mission de contrôle. Sans faire du vantard pour l’équipe de SALCONH(Solidarité Active à la Lutte des Consommateurs haïtiens), une association créée le 22 mai 2017 qui, avec son maigre moyen est en train d’enquêter sur les produits et milite pour le respect du droit des consommateurs. Cette institution ouvrira dans quelques jours un centre de réception des plaintes des consommateurs victimes (CREPCOV).La population se sent soulager grâce à cette association qui est venue prêter main forte.

“SALCONH ap fon bon travay ki pa fasil. Pou ti tan nèg sa yo sou teren an wa di yo fè plis ke ministè komès. Si yo gen plis mwayen yap fè plis, ministè komès ak lòt moun nan peyi a dwe akonpaye yo paske e pou sosyete a yap fè sa”.

Haïti est un véritable casse-tête, chaque champ d’activité est un problème. Après le tremblement de terre de 2010 on pensait que la construction du pays allait être moderne, pourtant après huit ans c’est tout autre chose. Les citoyens construisent comme avant,partout c’est la construction anarchique, les gens ont déjà oublié le 12 janvier.On a visité les quartiers Jalousie et La vallée de Bourdon, on se demande si par malheur un autre tremblement de terre se reproduit combien de cadavre allons-nous compter. Des riverains de la zone s’expriment à ce sujet:

“Gad katye jalouzi mwen abite a,mwen kontan ou vin vizite e ou pran plezi mache ak nou pouw wè zòn lan. Dimitry gad jan kay yo konstwi, tandiske e chak tan mesye save yo ap di gon fay ki pase jalouzi. Ou la ki saw wè ki fèt? Anyen.Yo jis pentire mizè katye a.Bon gad koulwa nou kanpe la, si yon tranbleman pase nou ta sove la, e Granmèt la pou nou di mèsi. Sak di a frèm,moun ap konstwi an tèt chat nan zòn lan, pa yon fwa otorite travo piblik ak lameri di stop.Depi gon tranbleman tankou 12 janvye nou mouri Dimitry”.

“Zanmi popilasyon an pa konn afè si lòt tranbleman ta fèt li ka mouri. Popilasyon yon peyi tankou yon timoun,leta se paran an. Depi leta lèse ale antanke paran responsab,popilasyon ki se timoun lan lage 2 gidon paskel pa jwenn moun kap rele dèyèl. Poukisa nou isit pipi nan lari jan nou vle fè lari a santi pipi epi se menm ayisyen sa pipi mèt tap tchwel li pap desann kansonl ou kilòt li epil pipi nan peyi blan.E paskel konnen gen leta e lap peye amand. Voye jew la gad yon kay kap konstwi anba mòn lan. Otorite ap pase yo pap di anyen,eben moun lan ap pwofite lage 2 gidon. Lap fin konstwi, yon lòt ap vini li konstwi tou epi bidonvil ak konstriksyon anachik. Esak rive pa bò isi nan zòn boudon, mòn laza.

Problème! Problème! Problème! Réveillez-vous l’État de mon pays, Réveillez-vous MTPTC, Ministère du commerce,Ministère de la santé,direction de la circulation.Où est passé la direction de la sécurité publique? Il n’est jamais trop tard pour corriger ceux qui doivent être corriger.

Dimitry Charles

LIRE AUSSI

PressLakay