mercredi 21 février 2024
L'expérience d'un média en ligne de confiance

Vijinite yon jèn tifi, yon sijè mistè ke anpil paran inyore. Doktè Kerry Norbrun ap eksplike kèk pwen enpòtan sou sijè sa.

Vijinite yon jèn tifi, yon sijè mistè ke anpil paran inyore. Doktè Kerry Norbrun ap eksplike kèk pwen enpòtan sou sijè sa.

Zafè vijinite yon tifi nan peyi Dayiti se yon mistè, sitou bò kot paran yo, epi tou bò kot anpil jèn gason ki toujou reve tonbe sou yon fanm ki vyèj, epi vin premye nèg ki touche oubyen antre nan relasyon ak fi sa.

Anpil fwa nan chache konnen nou konn menm twonpe nou. Doktè Kerry Norbrun ki se yon jèn doktè ki bay tèt li nan fòme moun nan kesyon sante sou rezo sosyal yo, ap eksplike kòman anpil fwa paran yo fè tifi yo mal, epi konn twonpe yo de sa y ap chache a.

Doktè Kerry eksplike ke, pratik tate tifi pou konn si l vyèj toujou ekziste lakay anpil paran pandan tan sa. « Tate » se lè yon moun pran dwèt li, li eseye antre l nan vajen moun nan pou l gade si l ap antre oubyen gade konbyen dwèt ki antre nan vajen moun nan. Paran yo san rann kont, daprè Doktè Kerry, konn rive pèdi timoun yo nan eseye.  » Yo konn annik foure dwèt yo epi san gaye « .

Yon lòt kote, gen paran ki konn kale pitit yo paske yo pipi fò, paske yo panse depi yon timoun pipi fò sa vle di li nan ti gason. Kerry demanti teyori sa pou l eksplike ke pipi fò pa gen rapò ak vijinite. Li eksplike ke pipi a sot nan yon kanal yo rele irèt ki debouche sou yon ti twou ki gen anlè vajen an. Tandiske vajen an li menm se yon pasaj k al bay sou matris fi an. Li ajoute ke pipi fò depann de volim pipi k ap vini an.

Vijinite se yon bagay ki kapab twonpe w, si nou ka kwè eksplikasyon Doktè a. Li eksplike ke gen paran tou ki mennen tifi kay doktè pou verifye si imèn tifi a la. Imèn nan konn disparèt pou kò l, avèk laj sitou lakay tifi ki renmen fè ekzèsis fizik, oubyen renmen monte bekàn. Pou rezon sa, daprè Kerry Norbrun, Òganizasyon Mondyal Sante (OMS), te retire tès vijinite nan pratik medikal epi menm kapab sanksyone yon doktè ki fè tès sa e bay dwa ak timoun nan a lavni pote plent kont paran.

Pou fini, gen gason ki pran abitid lè y ap fè sèks ak yon fi, pou yo veye si ap gen yon ti krèm blanch nan vajen an ke fi a konn bay. Yo gen kwayans ke ti krèm blanch lan vle di ke fi a gen lontan l pa fè sèks. Lè yo pa wè l yo akize fi a ke li twonpe yo, sou fòm ke li fè sèks ak yon lòt moun, pa twò lontan.

Se yon kwayans ki pa vrè !

Presizyon doktè a se:. Likid sa ou plis wè l se kèk jou avan fi a wè règ li, yo rele sa « deskwamasyon », sa vle di ke vajen an k ap renouvle kouch li, se toujou nan pwosesis renouvèlman.

Si anpil fwa, anpil nan nou fè kwayans sa yo sèvi agiman pou mefye nou swa de mennaj nou oubyen jèn tifi yo. Doktè Kerry Norbrun vle nou aplike pwen sa yo li fè epi evite pratike teyori sa yo, pou evite kèk aksidan oubyen mal ke nou ka fè yo san rann kont.

Maxime Louissaint.
PressLakay.

LIRE AUSSI

Leave a Comment

PressLakay