YON ROMAN KI REFIZE RETE BÈBÈ

Tout Chen Pa chen nan potoprens / Yves Mary Jean

“Tout Chen Pa Chen Nan Pòtoprens” (Ed. Lank Zetwal, 2020) se yon chedèv, yon zèv literè ki gen nannan, yon roman ki refize rete bèbè sou kriz sosyo-politik k’ap wonje sèvèl peyi a. Men tou gen kèk kritik ki klase l tankou yon roman kreyòl avangadis, kote powèt Yves Mary Jean dekri yon Ayiti fantasmagorik: yon pèp ki ajenou devan bandi-leta, yon sosyete masakre, depatcha.


Lè nou pran fèyte liv la, nou sezi wè yon bann kalite pawòl piman bouk k’ap woule debò, pawòl ki fè menm chen pete boulin pou al kache nan simityè. Antouka nou p’ap di plis, an nou kite chen yo kontinye depale nan ti ekstrè sa ki sòti dirèkteman nan paj 18 liv la:
“epi zonbi yo te tonbe chante:
Aba machann lanmò
Aba entimidasyon.
An nou rekonsilye avèk pwòp tèt nou
Ak lang nou, ak kilti nou
Epi, an nou di byen fò: Aba bandilegal
Twòp san koule, viv lavi aba lanmò!

Tout Chen Pa chen nan potoprens / Yves Mary Jean
Tout Chen Pa chen nan potoprens / Yves Mary Jean

 Men tou, pandan kolonn zonbi yo te kontinye ap manifeste, se konsa yon gwo chèf gang te vin parèt ak inifòm lapolis li sou li byen klere. Epi, li te pran kòmanse kalote tout manifestan yo sou pretèks y’ap fè bri nan tèt leta k’ap dòmi nan Palè Nasyonal ak gwo boutèy chanpay Petwokaribe yo kwoke nan kou yo, pòtre chat yo mare nan pikèt bèf bò falèz.”

LIRE AUSSI

Leave a Comment

PressLakay